Law of Attraction III

17-12-2023

Law of Attraction III

In onze trilogie over de law of attraction wijzen we op de keerzijde van deze populaire levensvisie: hoe stelliger wij als mens onze dromen willen manifesteren in de stoffelijke wereld hoe vaster we komen te zitten in de dualiteit, in het menselijk leven vol tegenstellingen en strijd. Bezint dus eer ge begint. Pomp alleen hartenwensen op als ze zielsgedragen zijn. Dat ze ons verder helpen op onze levenspad vol uitdaging en groei en niet dat ze ons vasthouden aan verouderde aardse overtuigingen en menselijke behoeften, waardoor onze ontwikkeling tot stilstand komt. Vraag is: hoe weten we dat? Hoe weten we of onze wensen zielsgedragen zijn...

De mens is een belichaming van de ziel. Dankzij ons mensen kan de ziel ervaring opdoen met het leven in afgescheidenheid van de bron (onwetend over wie we werkelijk zijn) en met dualiteit (het pijnlijke leven vol strijd). Als er voldoende levenslessen zijn geleerd, mag de mens in zijn oude hoedanigheid ophouden te bestaan. Hoe? De mens mag zich gaan herinneren wie hij werkelijk is en wat hij hier echt komt doen. De mens mag zich bewust worden van zijn ziel en van zijn levenspad. Die tijd is nu. Welkom in de eindtijd, de tijd waarin we onze oude manier van leven in mogen ruilen voor een nieuwe. Het oude menselijke leven met wilskracht en spierkracht, het nieuwe zielenleven in vertrouwen en overgave.

We mogen weer gaan meebewegen met de universele krachten, we mogen weer één worden met het oneindig grote leven. Het eenzame en onzekere gevoel van afgescheidenheid in ons mag oplossen, de eeuwige neiging te vechten ook. Dat doen we door samen te smelten met onze ziel. De uitdaging voor nu is dus niet het versterken onze menselijke kant, maar om ruimte voor de ziel te maken. De mens mag het stuur van zijn leven overdragen aan de ziel. Dat gebeurt nooit vrijwillig. De mens zal altijd vechten voor lijfsbehoud, zo is hij gemaakt, zo heeft hij zich ontwikkeld in al zijn levens vol dualiteit. Dit betekent dat er een periode van afbraak en leegte nodig is om de mens het zwijgen op te leggen. Alles wat de mens verlangt, zal niet meer tot uitdrukking komen in de stof. Herken je dit? Blijft succes achterwege? Voel je je niet gezien en gehoord? Weet dan dat je op weg bent om samen te smelten met de ziel. Prijs jezelf gelukkig, hoe moeilijk en frustrerend dit ook is bij tijd en wijle.

Als onze menselijke kant het bijltje erbij neergooit kan de ziel naar voren stappen en het initiatief overnemen. Het leven scheppen zal dan anders gaan verlopen. Dit is het nieuwe leven in liefde en harmonie dat we scheppen op basis van vertrouwen, overgave, neutraliteit en dienstbaarheid. De ziel is niet bang, maar overziet het hele plaatje en heeft geen voorkeur. Ze zal zich niet inzetten voor het één en het andere bevechten. Dat is menselijk. De ziel zal zich niet inzetten voor persoonlijk succes, dat is menselijk, maar zich dienstbaar opstellen naar alles en iedereen toe. Zal altijd haar beste beentje voorzetten. Dat kan de ziel omdat ze voelt dat wij allen één zijn. We zijn niet meer afgescheiden van elkaar, maar één met elkaar. De vooruitgang van één is de vooruitgang van allen.

Het nieuwe leven scheppen vanuit de ziel behoeft dus een grote transformatie in ons. Al het oude zal in vlammen moeten opgaan, om als een feniks herboren te kunnen worden. De vlammen doen pijn voor de mens maar zijn een loutering voor de ziel. In deze transformatie zal de mens dus bereid moeten zijn te sterven. Dit betekent het loslaten van alles wat hem dierbaar is. Van geliefden tot bezit. Los van alles en iedereen springen in het vuur. Dit houdt niet per definitie in dat je alles kwijtraakt, maar dat je een andere houding krijgt ten aanzien van alles. Je bent niet meer bang het te verliezen, dat is al gebeurt, je kan alles en iedereen de ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen. Niet meer bang vasthouden als mens maar vrijlaten als ziel. Een hele verademing na vele levens van vechten, pijn lijden en verliezen.

Stop met pompen in persoonlijke doelen en geef je over aan het geheel (vertrouwen). Maak je los van menselijke behoeftes en stop met strijden (overgave). Je hoeft als bezield mens alleen nog maar de loper te volgen die voor je wordt uitgerold. Zonder voorkeur (neutraliteit), zonder persoonlijk winstoogmerk (dienstbaarheid). Zoals gezegd, een hele verademing...

David en Claire Goedhart