Law of Attraction I

16-12-2023

Bijna 20 jaar geleden werd de Secret onthuld: de mens kan alles aantrekken wat hij wil, als hij er maar bewust energie insteekt. Dat wat in jou leeft aan hartenwensen kan met de juiste inspanning in de buitenwereld gemanifesteerd worden. De onthullers van dit best bewaarde geheim ooit zijn schat hemeltje rijk geworden. Iedereen verslond de boeken en films, iedereen gaf zich op voor allerhande cursussen en workshops. Wie wil er niet een droomleven leiden waarin al zijn wensen uitkomen? Vraag is of de kopers van het geheim ook hun dromen werkelijkheid hebben zien worden. Wij vrezen niet, want de werkelijkheid is een stuk complexer dan de eenvoudige inhoud van het geheim.

Waarom werkt de Secret niet of maar ten dele? Waarom wel bij een kleine bevoorrechte groep en niet bij de grote massa? De wet van aantrekking staat niet op zichzelf, maar vormt onderdeel van een serie universele wetmatigheden. Wetmatigheden die bij elkaar het totale leven vormen. Ook aan al die andere wetten zal dus voldaan moeten worden. We kunnen niet naar hartenlust scheppen in de vrije ruimte maar zijn aan universele principes gebonden. Het leven behelst meer dan het inwilligen van verlangens. Dit is een veel te simpele voorstelling van zaken. Was het maar zo eenvoudig...

De belangrijkste universele wet? Het leven is een leerschool, een grote ervaringsreis. De ziel neemt in haar oneindig lange leven tal van gedaantes aan, om in tal van situaties haar wijsheid, kracht en liefde te ontwikkelen. Om de ziel een leven in afgescheidenheid en dualiteit te kunnen laten ervaren, neemt de ziel een belichaming op aarde aan: de mens. Wij mensen zijn dus een tijdelijke uitdrukking van de ziel. Niet meer en niet minder dan dat. We zijn op aarde om uitvoering te geven aan het leerplan van de ziel. Daarom komen we in bepaalde situaties terecht, leuke en minder leuke. Waarom zou het universum onze menselijke wensen inwilligen als de ziel een ander doel nastreeft? Lukt het manifesteren niet, ga er dan vanuit dat jouw ziel (voorlopig) heel andere plannen met jou heeft.

We zouden zelfs een waarschuwing willen afgeven: wie in de simpele val trapt van het onbegrensd manifesteren en creëren, wie denkt van 2024 zijn droomjaar te maken, roept het onheil over zich af. Waarom? We leven in de eindtijd, het lesprogramma dualiteit zit erop. We hebben genoeg gestreden en geleden. We mogen ons herinneren wie we zijn (belichaming van de ziel) en we mogen ons gaan opmaken voor een nieuw lesprogramma: leven vanuit het hart en de ziel. Wie energie steekt in zijn menselijke behoeftes en verlangens komt vaster in de dualiteit te zitten, waardoor de overstap naar de nieuwe tijd lastig wordt. Wie daarentegen zijn menselijke behoeftes en verlangens inruilt voor die van de ziel kan de overstap wel maken. Dit betekent concreet dat je tegenslagen ook leert accepteren als onderdeel van het leven. Niet alleen leuke dingen najagen, maar ook ervaring opdoen met minder leuke. Feitelijk leren het oordeel (fijn en vervelend) achterwege te laten. Het leven nemen zoals het zich aandient. Dit is leven in eenheid en harmonie, dit is het leven ten volle leven vanuit de ziel en niet ten halve vanuit de mens.

David en Claire Goedhart