Blog

In onze trilogie over de law of attraction wijzen we op de keerzijde van deze populaire levensvisie: hoe stelliger wij als mens onze dromen willen manifesteren in de stoffelijke wereld hoe vaster we komen te zitten in de dualiteit, in het menselijk leven vol tegenstellingen en strijd. Bezint dus eer ge begint. Pomp alleen hartenwensen op als ze...

In onze vorige blog over de law of attraction wezen we op het feit dat de populaire filosofie van aantrekking en manifestatie een te simpele weergave is van de werkelijkheid. Waarom? Omdat het manifesteren van hartenwensen niet op zichzelf staat. We kunnen niet naar hartenlust creëren in de vrije ruimte, we zijn gebonden aan tal van universele...

Bijna 20 jaar geleden werd de Secret onthuld: de mens kan alles aantrekken wat hij wil, als hij er maar bewust energie insteekt. Dat wat in jou leeft aan hartenwensen kan met de juiste inspanning in de buitenwereld gemanifesteerd worden. De onthullers van dit best bewaarde geheim ooit zijn schat hemeltje rijk geworden. Iedereen verslond de boeken...

De aarde en de mensheid bevinden zich in een groot transformatieproces: van het leven in dualiteit naar het leven in harmonie. Van strijd naar samenwerking, van ego naar ziel, van duister naar licht. Als we de mens zien als schepper van zijn leven, dan zal het veranderproces zich eerst in hemzelf moeten voltrekken. De mens zal eerst innerlijke...

Loop je vast in jouw verlichtingsproces, heb je het idee dat je rondjes draait en nauwelijks nog een stap verder komt? Lees dan ons onderstaand bericht met nieuwe inzichten...Bijna is het zover. Dan stappen we de nieuwe wereld in; een leven vol licht en liefde, een eindeloos gelukkig leven waarin al onze hartenwensen worden vervuld, inclusief onze...

Het oude leven houdt op te bestaan. Het leven vol tegenstellingen en strijd, het leven dat we vorm hebben gegeven als mens met een ego. Met het afscheid van het oude leven in dualiteit gaat een nieuw leven van start, een leven in eenheid en harmonie. Het leven dat we vorm gaan geven als een bezield mens. Om een schepper...

We leven op aarde om de dualiteit te ervaren. Zodra we hier onze ogen openen, zien we een wereld vol tegenstellingen en strijd. Wij mensen verschillen in alles: in huidskleur, religie, geslacht, geaardheid, bezit, talent, nationaliteit, taal, etc. Omdat wij verschillen als tegenstellingen zien en niet als aanvullingen, gaan we de strijd aan met...

Dit artikel is een reisverslag van de ziel. Door weer kennis te maken met de ziel, leren we het leven vanuit zielsniveau te bezien. Alleen vanuit dit hogere standpunt kunnen we de veranderingen in onszelf en op aarde begrijpen en accepteren.

Wat staat ons komende tijd te wachten? De verwachtingen waren en zijn hooggespannen. Elke keer opnieuw wordt ons iets in het vooruitzicht gesteld: zo ook in het jaar 2020. Dit wordt het jaar van de grote ommekeer. We nemen afscheid van het oude leven in duister en stappen het nieuwe leven in licht en liefde binnen.